Märkesåret 1809

Uppkomsten av det autonoma Finland år 1809 är en av milstolparna i vårt lands historia. Märkesåret 1809 firades i Finland med statliga och lokala evenemang. Under temat ”Nationen växer fram” uppmärksammades sådana viktiga händelser med tanke på vårt lands nationella och statliga utveckling som skapade grunden för Finlands självständighet.

Webbplatsen 1809.fi erbjöd aktuell information om märkesårets evenemang på olika håll i Finland. På webbplatsen finns också ett omfattande informationspaket om historiska händelser och länkar till olika samarbetspartners webbtjänster.

Projektet Märkesåret 1809 är avslutat. Webbplatsen uppdateras inte längre.

Märkesåret 1809 webbsidornas trailer

Med anledning av statsrådets 200-åriga verksamhet utgavs hösten 2009 broschyren "Egen förvaltning i 200 år", som beskriver statsförvaltningens uppkomst i Finland och dess utveckling fram till nutid. Den tryckta broschyren kan fås hos statsrådets kansli.

Egen förvaltning i 200 år (pdf)

Aktuellt

Borgå lantdag för 200 år sedan

Märkesåret kulminerade med festligheterna kring 200-årsjubileet med anledning av Borgå lantdag. Festligheterna ägde rum på de autentiska platserna i Borgå domkapitel och Borgå domkyrka lördagen den 28 mars 2009. Det finländska samhället i miniatyr samlades i Borgå för att se jubileumsdramat Laulu Suomelle (Sång för Finland).
Läs mera

Sveriges och Finlands regeringar i gemensamt regeringsmöte

Torsdagen den 14 maj samlas Sveriges och Finlands regeringar för ett historiskt regeringsmöte i Tavestehus i Finland. Mötet hålls som en del av det gemensamma regeringsprojektet Märkesåret 1809 som ska uppmärksamma att det är 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder.
Läs mera

Statsrådets 200-årsfestligheter

Märkesåret kulminerade i statsrådets samt högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens 200-årsjubileumsevenemang den 2 oktober 2009 i Åbo. De statliga evenemangen flankerades av ett rikligt lokalt programutbud.
Läs mera

Evenemangskalender


02.10.1809 - Regeringskonseljens öppningssession i Richters hus i åbo